نویسنده = محمد باغچیقی
تعداد مقالات: 2
1. نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

دوره 8، شماره 34، تیر 1398، صفحه 141-160

محمد باغچیقی؛ مجیدری حیدری


2. صفات خبری از نگاه ابن‌تیمیه و دیوبندیه

دوره 7، شماره 32، دی 1397، صفحه 37-61

محمد باغچیقی