بررسی دیدگاه وهابیت درباره قسم به غیرخدا

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی.

چکیده

وهابیت، قسم‌ خوردن به غیر نام خدا را، نوعی شرک می‌داند. آنها می­گویند: قسم به غیر خدا، شرک اصغر است. در این نوشتار قصد داریم، دیدگاه وهابیت را به کتاب و سنت عرضه کنیم و نشان دهیم که این دیدگاه، مخالف کتاب و سنت و اجماع فقهای اسلام است. مسلمانان، بحث قسم را به­عنوان بحثی فقهی و در مسئله یمین مطرح کرده‌اند؛ اما وهابیت این موضوع را به عقاید وارد کرده‌ و ذیل توحید و شرک از آن بحث می‌کند و مرتکبِ قسم به غیر خدا را، مشرک به شرک اصغر می‌پندارد. وهابیت، مسئله‌ای فقهی را که دایره آن حلال و حرام است، به مسئله‌ای اعتقادی، که دائر مدار توحید و شرک است، گسترش داده‌ و می­خواهد از این طریق، مخالفان خود را به شرک و کفر متهم کند. علمای اسلام، رویکرد وهابیت را مخالف کتاب و سنت می‌دانند و آن را نقد می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها