بررسی و نقد دیدگاه وهابیت، پیرامون موضوع «عبادت» از منظر روایات اهل‌بیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

وهابیت مهمترین چالش جهان اسلام در سه قرن اخیر است که با تکفیر مسلمانان، امت اسلامی را چندپاره کرده و فرصتی برای دست‌اندازی دشمنان اسلام فراهم نموده است. آنان با شرک‌انگاری برخی امور از قبیل استغاثه، استشفاع و نذر، مسلمانان را بدتر از مشرکان عصر نزول توصیف می­کنند. این سخن وهابیت برگرفته از مبنای فکری آنان در تعریف عبادت است که با دست بردن در آن، قصد و نیت را از تعریف عبادت خارج کرده و بسیاری از امور را به­صرف تشابه ظاهری با افعال مشرکان، در زمره امور شرکی به­شمار آورده­اند. در این مقاله، با مراجعه به روایات اهل­بیت(، دیدگاه وهابیت درباره مفهوم عبادت مورد نقد و بررسی قرار می­گیرد و از این رهگذر، ثابت می­شود که ائمه معصومین(، عبادت را بر دو رکن استوار دانسته­اند؛ اول، خضوع و اطاعت و دوم، قصد و نیت. برای این منظور، روایات اهل­بیت( با نگاه تحلیلی مورد پژوهش قرار گرفته و ماهیت عبادت از میان سخنان معصومان(، استخراج گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها