وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و مؤسسه مذاهب اسلامی.

چکیده

تحریف و دست بردن به متون با اهداف خاص، سابقه­ بس طولانی دارد. یهودیان قهرمان تحریف در تاریخ‌اند. وهابیّت نیز دست به تحریف زده­ و قسمتی از مباحث متون و آثار اسلامی را که با دیدگاه­های آنان همسو نبوده است، از کتاب­ها به کلی حذف و یا کلمات مبهم جایگزین آن کرده‌اند. در تحقیق پیش­رو، پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی و سابقه تحریف، به نمونه­هایی اشاره شده که وهابیان در آثار فعلی اهل‌سنّت، دست به تحریف و حذف برده‌اند. تحریف در آثار اهل‌سنّت بسیار گسترده است که پرداختن به همه آنها فرصت دیگر می­طلبد.

کلیدواژه‌ها