دیدگاه وهابیت درباره حَدّ و مکان برای خداوند و نقد و بررسی آن

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش آموخته حوزه و موسسه مذاهب اسلامی.

چکیده

توحید اساسی‌ترین باور دینی و مذهبی مسلمانان بلکه سایر ادیان الهی است؛ زیرا توحید سرچشمه دیگر عقاید و اعمال دینی است. توحید مانند ریشه درختی است که دارای شاخه و میوه‌ است و انسان‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند. بدیهی است که اگر نقش مهم و حیاتی توحید، به­عنوان اساس و پایه دین، به­صورت صحیح معرفی نشود، آثار منفی فراوانی در دیگر عقاید، اعمال و امور فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت. از این رو است که جناب سلیم البشری، رئیس جامعة الأزهر آن دسته از وهابیونی را که توحید آمیخته با تشبه و تجسیم را در جامعه اسلامی تبلیغ و ترویج می­کنند، گمراه و فاسق العقیده می­داند و این نوع فسق را بدتر و خطرناک­تر از فسق رفتاری معرفی می­کند.