منهج و روش‌شناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت ، کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی و دانشجوی سطح 4 موسسه شیعه شناسی.

چکیده

وهابیت برای تکفیر مسلمانان و گروه‌های مختلف از روش‌ها و مناهجی استفاده می‌کند. این مناهج باید با بررسی عقاید تکفیری این گروه به دست آید و سپس بررسی و نقد شود. هدف از این تحقیق به دست آوردن این منهاج است. با بررسی عقاید تکفیری وهابیت به چند منهج و روش عمده در تکفیر می‌توان دست یافت که عبارت است از: ظاهرگرایی و تأویل‌نکردن نصوص دینی؛ سلف‌گرایی و اتکا به آرای علمای سه قرن اول؛ تساهل در سند نصوص دینی؛ تکفیرِ مخالف عقاید خود و تأیید و مسلمان‌دانستن موافق عقاید خود؛ جعل و ساخت اجماع در تکفیر و افترا و تهمت‌زدن به دیگران.

کلیدواژه‌ها