بررسی نامگذاری دعوت محمد بن عبدالوهاب به موحدان، اهل اسلام و مجاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای تخصصی وهابیت‌شناسی

چکیده

از نخستین روزهای پدیدارشدن آیین دعوت محمد بن عبدالوهاب تا کنون، وی و هوادارانش خودمختارانه از نام‏ها و لقب‏های مدح‏آمیزی برای معرفی خود استفاده کرده‏اند. موحدان و اهل توحید، اهل اسلام و مجاهدان، برخی از مهم‏ترین نام‏ها و القابی است که آنان برای معرفی خود برگزیده‏اند. بررسی زمان آغاز، میزان رواج، معنا و هدف محمد بن عبدالوهاب و هوادارانش از این نام‏ها امری مغفول و بر زمین مانده است که توجه به آنها حاوی نکات و فواید مهمی است. این مقاله سعی دارد، این مطالب را بکاود.

کلیدواژه‌ها