بررسی تطبیقی مؤلفه‌های اندیشۀ موسسان اخوان‌المسلمین و وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

فارغ‌التحصیل سطح چهار شیعه‌شناسی حوزۀ علمیه قم

چکیده

اخوان ­المسلمین و وهابیت در برخی تحلیل­ها، دو جریان همگرا هستند. با بررسی آثار اصلی اخوان در مورد عقیده و منهج و سیاست­های کلی حاکم بر این جریان، معلوم می­شود که این همگرایی، چندان قابل­دفاع نیست. در این نوشتار سعی شده است با روشی توصیفی_تطبیقی، ویژگی‌های متمایز اخوان‌المسلمین از وهابیت، در چهار محور اندیشۀ توحیدی، اندیشۀ تکفیری، اندیشۀ تقریبی و اندیشۀ سیاسی بررسی شود؛ بر اساس این نوشتار تطبیقی، اخوان‌المسلمین و وهابیت در این چهار محور تفاوت‌های بنیادی دارند؛ در حالی­که وهابیت جریانی ضد تقریب، تکفیری، مخالف با اسلام سیاسی و دارای برداشتی متفاوت از توحید و شرک است؛ اما اخوان، جریانی تقریبی، ضد تکفیر، معتقد به اسلام سیاسی و ملتزم به نظریۀ جمهور مسلمانان در توحید و شرک است.

کلیدواژه‌ها