گزارش کتاب وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در طول تاریخ مسلمانان به پیروی از سیره پیامبر اکرم9 و صحابه به ایشان توسل می‌جستند و سفر برای زیارت قبر رسول خدا9 را از مستحبات مؤکد می‌دانستند، صحابه دیده‌ بودند که پیامبر9 به نابینا راه توسل جستن به ایشان را آموخت و درباره زیارت قبر خویش فرمود:«من زار قبری وجبت له شفاعتی»، اما در قرن هشتم فردی از حنبلیان به نام ابن‌تیمیه (م728ق) با تفسیر به رأی این اعمال را از مصادیق شرک دانست.
علمای اهل‌سنّت در طول شش قرن گذشته، آثار فراوانی در نقد آن نوشتند. کتاب شفاء السقام سبکی یکی از بهترین نقدهایی است که در شماره قبل گزارشی از آن را خدمت خوانندگان ارائه دادیم. یکی دیگر از این آثار کتاب معروف وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی است که در این شماره به وصف آن می‌پردازیم.