پیامبر وهابیت؛ جایگاه پیامبر اسلام در دیدگاه وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

-

چکیده

وهابیت همواره به عنوان یک پدیده دینی متفاوت با عقاید قاطبة مسلمانان ظهورداشته است و در سایه ترویج چنین عقایدی است که بدبینی برخی نسبت به آموزه های اصیل اسلام و شخصیت های بی بدیل آن، پدیدار گشته است. در حقیقت این عقاید ارتباط چندانی به اهل سنت نیز ندارد، زیرا در بسیاری از این نوشتارها به کلمات کسانی همچون ابن تیمیه استشهاد می شود که در دیدگاه اهل سنت نیز دارای جایگاه مناسبی نمی باشند، خصوصاً که اولین منتقدان افکار وهابیت، اهل سنت بوده اند. آنچه در این نوشتار می آید بخشی از معتقدات خاصی است که وهابیت درباره پیامبر اسلام ابراز نموده است و شگفتی این است که همواره و در همه جا بر این عقاید خاص اصرار می ورزد و به تبلیغ و نشر آن میپردازد. باورهایی که درصورت التزام حقیقی به آن، نتایج بسیار أسفباری خواهد داشت. مقدس ترین شخصیت نزد مسلمانان، شخصیت پیامبر اکرم(ص) می باشد که خداوند بوسیله او کاملترین دین خویش را برای هدایت همه انسانها فرستاده است و کاملترین مخلوق خداوند نیزمی باشد، لکن نگاه وهابیت به این شخصیت عظیم فاصله فراوانی با دیدگاه مسلمانان پیدا کرده است که در سطور آینده بدان خواهیم پرداخت.