آینده‌شناسی وهابیت در عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت.

چکیده

وهابیت به‌عنوان مذهب اصلی و رسمی در عربستان سعودی در سال‌های اخیر، دچار تغییرات اساسی در تعالیم خود شده است. رشد و سرعت این تغییرات در سال‌های آینده قطعًا موجب افول وهابیت خواهد بود. سه علت اصلی برای تحقق افول وهابیت وجود دارد.

تفریط‌گرایی: بر اساس فشارهای کشورهای غربی به عربستان و اتهام به افراط‌گرایی، اکنون عربستان برای رفع این تهمت، سعی دارد با تعبیر اعتدال‌گرایی، بسیاری از تعالیم وهابیت را نفی و از اجرای آن جلوگیری کند.
غرب‌گرایی: پادشاهان سعودی، توسعه مملکت عربی را در گرو ارتباط و حمایت کشورهای غربی، خصوصًا آمریکا و بریتانیا می‌دانند. ازاین‌رو در مواردی که تعالیم وهابیت، مضر ارتباط و حمایت‌های غربی باشد آن را ترک می‌کنند.
چشم‌انداز 2030، طرحی است که مورد پذیرش محمد بن سلمان می‌باشد و در صدد اجرای آن است. تحقق اهداف این طرح در گرو وضع قوانینی است که توسط شیوخ وهابی، حرام اعلام شده و اجرای آن به منزله نادیده‌گرفتن احکام وهابیت در آن مسائل خواهد بود. افول وهابیت به‌معنای استحاله می‌باشد و طی آن، وهابیت نفوذ خود در امور اجتماعی و حکومتی را به‌همراه دارد، ولی دچار تغییرات اساسی و ریشه‌ای در اندیشه و مذهب شده و تفاوت‌های بسیاری با حقیقت خود در سال‌های ابتدای دوره سوم وهابیت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها