نقد دیدگاه وهابیت در شباهت‌پنداری مسلمین به مشرکین در مسئله شفاعت از نگاه اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 طلبه سطح 3 فقه و اصول حوزۀ خواهران.

2 دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیه قم، دکتری تخصصی وهابیت‌شناسی

چکیده

وهابیت معتقد است، مسلمین در شفاعت‌طلبی از غائبین، شبیه به مشرکین هستند. به همین واسطه مسلمین را مشرک خوانده و ریختن خونشان را مباح می‌داند. وهابیت قائل است، مسلمین با طلب شفاعت از بزرگانشان، از غیر الله که متصف به صفت «لا یضر و لا ینفع» هستند، درخواست کرده و به همین علت، همانند مشرکین، غیر الله را عبادت کرده و برای خدا شریک قائل شده‌اند؛ اما مفسرین اهل‌سنت، معتقدند از آیات، روایات و سیره خلف و سلف، جواز و گاهی استحباب این نوع شفاعت به‌دست می‌آید. این مقاله در نظر دارد که نظر وهابیت (و ابن‌تیمیه، از آن جهت که وهابیت در آراء خود تحت‌تأثیر او هستند) و اهل‌سنت را به روش کتابخانه‌ای و با محوریت آیات و روایات و سیره و اقوال علما در سه تمایز‑ شفاعت مالایضر ولاینفع، شفاعت به‌نحو استقلالی و عبادت شفیعان‑ بررسی کند. به‌نظر می‌رسد که تمام دلایل خلاف نظر وهابیت را اثبات کرده و بیان می‌کند که این نوع نگرش قیاس باطل و مع‌الفارق است؛ زیرا مشرکان، بت‌ها را عبادت می‌کردند تا نزد خداوند برای آنها شفاعت کنند. خداوند نیز آنها را به‌سبب عبادت غیر خدا نکوهش می‌کند. درحالی‌ که وقتی مسلمین از بزرگانشان طلب شفاعت می‌کنند، هرگز آنها را عبادت نمی‌کنند. مسلمین عبادت را مختص ذات مقدس خداوند می‌دانند.

کلیدواژه‌ها