بررسی دایره اتباع از دیدگاه سلفیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

سطح 4 نقدوهابیت و پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت

چکیده

سلفیت با کنار گذاشتن مذاهب اربعه، خود را پیرو سلف نامیدند؛ از جمله پیامدهای این نظریه، نگاه تازه­ آنان به مسئله تقلید است. آنها اولا التزام به مذهب معین را به­­طور کامل رد و انکار می­کنند؛ ثانیا برای عوام جامعه محدوده ضیقی را در نظر گرفته­اند؛ ثالثا وظیفه اصلی یک جامعه را اتباع معرفی کرده و تقلید و اجتهاد را برای قشر خاص و محدودی جایز دانسته­اند. سلفی­ها، مجتهدی که در بیان نظریات مذهب معینی باشد را از اهل علم به­حساب نبرده­ و معتقدند که رجوع به این مجتهد، رجوع به شخص عامی و از مصادیق تقلید کورکورانه خواهد بود. نظریهِ اتباع سلفیت، به­­دلیل اشکالاتی که دارد، نمی­تواند جایگزینی برای تقلید و اجتهاد باشد؛ از جمله اشکالات اتباع، استنباط نادرست از تقلید است. آنان تقلید را به­معنای رایج در بین مردم (پیروی کورکورانه) معنا می­کنند؛ در حالی­­که این تعریف، با معنای اصطلاحی تفاوت بسیاری دارد. اشکال دیگر آنان استفاده از آیاتی است که دلالت بر معنای عامِ اتباع می­کند؛ ولی آنان در اتباع خاص آن را به­کار می­برند. آخرین اشکال، آسیب­های اتباع در جامعه است که در این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها