حدیث "اثناعشر" و دیدگاه انحرافی ابن‌تیمیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

سطح ۳ حوزه علمیه قم و دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف قم؛

چکیده

حدیث «اثناعشر خلیفه» از جلمه روایات مورد قبول فریقین می­باشد که به بحث مهم امامت و خلافت پرداخته است. حدیث بشارت، در مقام بیانِ تعداد خلفای راستین و حقیقی بعد از پیامبر6 است. نظرات مختلفی در مورد مصادیق این حدیث، از سوی علما مطرح شده است. شیعه بر این باور است که مصادیق راستین حدیث بشارت، امام علی7 و یازده نفر از نسل اوست که در تمامی زمان­ها حضور دارند و زمین هیچ­گاه از وجود خلیفه حقیقی پیامبر6 خالی نیست؛ در مقابل، ابن­ تیمیه به شدت با این باور شیعه به مخالفت پرداخته و مصادیقی غیر از اهل­بیت پیامبر6 را به­ عنوان خلیفه معرفی کرده است. در این مقاله، با بررسی سندی و دلالی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که دیدگاه ابن ­تیمیه در خصوص حدیث بشارت، با اشکالات فراوانی روبرو می­باشد و باور حق در تفسیر حدیث، قول شیعه است.

کلیدواژه‌ها