نقد اشکالات ابن‌تیمیه در برهان حفظ شریعت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت و دانش‌پژوه سطح سه کلام اسلامی؛

چکیده

برهان حفظ شریعت یکی از دلایل عصمت ائمه معصومین: است؛ زیرا حفظ شریعت و اجرای صحیح آن در پرتو وجود امام معصوم امکان­پذیر است؛ همان­طور که در زمان رسول اکرم6وظیفه آن حضرت بود؛ البته این به­ معنای آن نیست که امام، پیامبر است؛ بلکه رسالت پیامبر اکرم6 بر عهده امام است؛ پس حفظ شریعت متوقف بر عصمت است و از وظایف مهم امام معصوم شمرده ­می­ شود. علامه نیز همانند برخی از بزرگان، برهان حفظ شریعت را در کتاب منهاج الکرامه تبیین نموده است. در این مقاله به کلام علامه و سپس به اشکالات ابن ­تیمیه و نقد آنها پرداخته خواهد شد. ابن ­تیمیه اشکالاتی را بیان کرده که ثابت کند، امامت نمی ­تواند حافظ شریعت باشد. او درصدد بیان جایگزینی برای امامت است و در تمام اشکالات، امامت را تضعیف و رد کرده و جایگزینی را برای آن اثبات می کند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی، اثبات می­گردد که اشکالات ابن­تیمیه به این برهان وارد نیست.
 

کلیدواژه‌ها