بررسی حکم سَب‌کنندگان صحابه از دیدگاه وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

طلبه سطح دو حوزه علمیه اهواز و دانش‌پژوه موسسه دارالاعلام؛

چکیده

یکی از مواردی که وهابیان آن را از علل تکفیر می ­خوانند، سب صحابه است؛ دلیل ایشان بر این اعتقاد، فتوای بزرگان سلف، اجماع مسلمانان، آیات و روایاتی است که صحابه را دارای مقام و منزلت رفیعی دانسته و از سب صحابه بر حذر می­ دارد؛ اما در این مقاله به شیوه ­ی توصیفی _ تحلیلی اثبات می­ گردد که اولا، در میان خود وهابی­ها، در مورد حکم سب­ کنندگان صحابه، اجماعی وجود ندارد؛ ثانیا، نوع فتاوا در مذاهب اربعه نیز بر­خلاف ادعای وهابیت، نهایتا حکم به تادیب و تعزیر سب­ کننده می ­باشد؛ ثالثا، محتوای آیات و روایت نهایتا حرمت این عمل را می­ رساند و رابعا، سیره­ و روش صحابه، برخلاف این ادعا می ­باشد.

کلیدواژه‌ها