بررسی استدلال محمد بن عبدالوهاب بر شرک بودن استغاثه با تأکید بر حدیث «لا اغنی عنک من الله شیئا»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه دوره چهارم مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت: و سطح چهار حوزه فقه و اصول، گرایش فقه مقارن.

چکیده

محمد بن عبدالوهاب مؤسس وهابیت، در کتاب التوحید، حدیثی از رسول خدا6 می‌آورد که خطاب به حضرت زهرا3، دختر بزرگوار خود می‌فرمایند: در دنیا از مال من هرچه می‌خواهی درخواست کن؛ ولی من نمی‌توانم تو را از خداوند بی‌نیاز کنم.
ابن­عبدالوهاب از این حدیث چنین برداشت می‌کند که درخواست امور غیرمقدور از پیامبران، گویا به این منزله است که شخص، خود را از خدا بی‌نیاز دیده و پیامبر6 را در جای خدا قرار داده است؛ زیرا درخواست‌هایی که باید از خدا داشته باشد، از او می‌طلبد. برای بررسی ادعای وی و استنباطی که از این حدیث داشته، نظرات دانشمندان بزرگی از فریقین در ذیل روایت فوق، مورد مطالعه قرار گرفت و آنچه به­دست آمد این بود که حدیث درصدد تحریم استغاثه نیست و صرفاً این را می‌رساند که سرنوشت هر انسانی در گرو اعمال خویش است و نمی‌توان از شرافت خانوادگی و بزرگواری پدر، عاقبت به خیر شدن و ورود به بهشت را توقع داشت؛ بنابراین هر انسانی برای جلب رضوان خدا، نیاز به اعمال نیک دارد؛ لذا استنباط محمد بن عبدالوهاب، مبنی بر حرمت درخواست از غیر خدا با استناد به روایت مذکور، ناصحیح است.

کلیدواژه‌ها