وهّابیت، احیاگر تفکّر عثمانیّه و نواصب

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت؛

چکیده

همواره دشمنان اسلام برای رسیدن به اهداف­شان، درصدد از بین بردن پیوند و علاقه مردم به عترتِ پیامبر اکرم6 بوده­اند و در راه جدایی مردم از اهل­بیت پیامبر6، تمام توان خود را به­کار گرفته­اند. این جماعت در لباس­های مختلف، سیاست خود را در میان توده مردم ارائه می­کردند؛ گاهی در لباس نواصب، گاهی در لباس عثمانیه، گاهی در لباس غلات و گاهی نیز در لباس خوارج خود را نشان می­دادند. شاید بزرگ­ترین دشمنان اهل­بیت: را بتوان در نواصب و عثمانیه خلاصه کرد که هر دو، در نفی فکری و فیزیکی اهل­بیت: شمشیر را از رو بسته بودند؛ در این مقاله خواهیم گفت که این عترت­ستیزی که در صدر اسلام بوده، کماکان نیز وجود دارد. وهابیت که فرقه­ای نام­آشنا برای تمام مردم است، دنباله­رو دشمنان اهل­بیت: یعنی عثمانیه و نواصب است؛ یعنی همان­طور که تمام قرآن و سنت نبوی در اهل­بیت: متبلور است، تمام عترت­گریزی و گاهی اهل­بیت­ستیزی نیز در این فرقه­ نمود دارد؛ در واقع وهابیت احیاگر و پیرو راه دشمنان اهل­بیت پیامبر6 است که بقاء خود را در محو نام و آثار و قبور اهل­بیت: می­بیند. آنها با دوری و تحذیر دیگران از این حبل الهی، مسبّب ایجاد انحراف و خشونت و به­تبع آن، بدنامی اسلام در جهان امروز نیز شده­اند.

کلیدواژه‌ها