بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار مرکز تخصصی شیعه‌شناسی و دانش‌آموختۀ مؤسسۀ‌ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

در این مقاله، دربارۀ این موضوع بحث می‌شود که از نگاه علمای دیوبندی، آیا می‌توان به پیامبر اکرم$ متوسل شد و ایشان را نزد خدا واسطۀ فیض قرار داد یا خیر. بسیاری از مسلمانان، از جمله بیشترِ دیوبندی‌ها، از جواز توسل به پیامبر اکرم$ و شفیع قراردادنِ ایشان نزد خداوند دفاع کرده و به شبهات واردشده نیز پاسخ داده‌اند. در این میان، هرچند تعدادی از آنان تحت‌تأثیر افکار ظاهرگرایان و وهابیت، برخی انواع توسل و شفاعت را مورد شبهه و انکار قرار داده‌اند، ولی غالب علمای دیوبندی توسل به پیامبر اکرم$ را جایز شمرده‌اند و نه‌تنها توسل به ایشان را قبول دارند، بلکه آن را یکی از وسایل مهم در تقرب به خداوند می‌دانند.

کلیدواژه‌ها