بررسی دیدگاه سلفیان در مسئلۀ «استغاثه» با تأکید بر دیدگاه علمای معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

2 پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام، لمدرسة اهل البیت و دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم.

چکیده

سلفیان و وهابیان «استغاثه» را به عنوان‌های مختلفی مانند شرک، بدعت و غلو، حرام می‌دانند و عامل به آن را محکوم می‌کنند و در این راستا، به دلایلی روی آورده‌اند که با قرآن و روایاتِ اهل‌سنت متعارض است. لذا این نوشتار با تکیه بر آیات قرآن و روایات صحیح و معتبرِ اهل‌سنت اثبات می‌کند که ادعای سلفیان در تحریمِ تمامِ مصادیق استغاثه به غیر الله، یا منحصر کردنِ جوازِ آن در برخی مصادیق مثل استغاثه از افراد زنده و در کارهای مقدور، قابل‌قبول نیست و آنان نتوانسته‌اند در این خصوص، به دلیل محکمی دست یابند و همچنین نه «نقل» دیدگاه آنها را تأیید می‌کند و نه «عقل». در ضمن، از آنجا که در طول تاریخ، دیدگاه‌های سلفیان در زمینه‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده است، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی صرفاً به جمع‌آوری و نقد سلفیانِ معاصر در موضوع استغاثه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها