بررسی اتهام ابن‌تیمیه دربارۀ بیزاریِ شیعیان از صحابه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

متهم کردنِ شیعه به بیزار بودنِ از صحابه، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما کسی که بیش از همه به این اتهام دامن زده، ابن‌تیمیه است. وی با عبارت‌های مختلف شیعه را متهم کرده که به بیشترِ صحابه بی‌مهری و بی‌احترامی می‌کنند و صرفاً عدۀ انگشت‌شماری از اصحابِ پیامبر$، نزد آنان از احترام برخوردار هستند. این در حالی است که اصحاب برگزیده، که تعداد آنان نیز زیاد است، نزد شیعه تجلیل شده و مورد تکریم قرار گرفته‌اند و بزرگانِ شیعه نیز احترام خاصی برای صحابه قائل‌اند؛ تا جایی که برای آنان مقام شفاعت را نیز اثبات می‌کنند. در کتاب‌های رجالیِ شیعه نیز عدۀ فراوانی از آنها توثیق شده‌اند.

کلیدواژه‌ها