بررسیِ نقدِ ابن‌تیمیه بر استدلال علامه حلی در حدیث غدیر

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

یکی از روایاتی که در تمام کتاب‌های رواییِ مذاهب اسلامی ذکر شده، «حدیث غدیر» است. این حدیث بر واقعه‌ای دلالت دارد که در صحرای غدیر صورت گرفته است و در این واقعه، پیامبر اکرم$ جانشینِ خود را به مردم معرفی کرده‌اند. علامه حلی با استناد به آیات و روایات، وصایت حضرت علی% در غدیر را ثابت کرده است؛ با وجود این، ابن‌تیمیه حدیث غدیر را تضعیف و تکذیب کرده است. وی مدعی است که چون حدیث غدیر در کتب صحیحین نیامده است، پس روایتی ضعیف است. این در حالی است که حاکم نیشابوری و البانی روایت غدیر را «علی شرط الشیخین» تصحیح کرده‌اند؛ بنابراین، این روایت از حیث سند در اعلی مراتبِ صحت است و از حیث دلالت نیز بر وصایتِ حضرت علی% صراحت دارد؛ زیرا لغت‌شناسان تصریح کرده‌اند که مراد از «مولی»، اولویت است. همچنین قراینی عقلی، همچون جمع‌کردنِ مردم توسط پیامبر$ در سرزمینی خشک و اظهار جملۀ «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» از سوی ایشان، آن‌هم در آخرین روزهای حیاتشان، دلالت بر وصایت و خلافت دارد، نه بر محبت؛ زیرا محبت مسلمانان به توصیه نیازی ندارد و وظیفۀ همگان است. این پژوهش با بهره‌گیری از کتاب‌های فریقین و با توجه به سند حدیث، دلالت حدیث و قراین قطعی در آیات و روایات، این نتیجه را به مخاطب ارائه داده است که دیدگاه علامه حلی) مورد تأیید است.

کلیدواژه‌ها