بررسی تطبیقی مفهوم «ایمان» و «اسلام» در نگاه وهابیت و علمای فریقین

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت (شعبۀ شیراز).

چکیده

مسلمانان با الهام از کتاب و سنت پیامبر اکرم$ همواره بر این عقیده بوده‌اند که انسان با اقرار به شهادتین (اقرار به توحید و رسالت پیامبر اکرم$) مسلمان می‌شود و احکامِ مسلمان را دارا خواهد بود. همچنین بعد از اقرار زبانی، وی با باور قلبی صاحب ایمان می‌شود؛ بدون اینکه عمل به واجبات در مفهوم ایمان دخیل باشد. وهابیان شهادتین را برای مسلمان شدن کافی نمی‌دانند و از طرفی عمل را از اجزا و شرایطِ تحققِ ایمان می‌دانند و با توسعه در مفهوم عبادت معتقدند که مسلمانان با انجام اموری مانند توسل، ذبح و درخواست از اولیای الهی، «مشرک» و «مرتد» می‌شوند. هدف ما در این نوشته این است که با ارائۀ عقاید علمای شیعه و سنی و تطبیق دیدگاه آنان با سیرۀ نبوی و قرآن کریم، ثابت کنیم که اموری مانند توسل و نذر، هیچ لطمه‌ای به ایمانِ افراد نمی‌زند و شهادتین است که سبب حفظ جان انسان می‌گردد و نمی‌توان فرد اقرارکننده را به‌زعم مشرکانه بودنِ این اعمال، تکفیر نمود.

کلیدواژه‌ها