القاعده در نیجریه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

تحلیلگر در امور افریقا، اروپا و آسیا در بنیاد «جیمز تاون»، و از محققان غیرمقیمِ سازمان همکاریِ شانگهای

چکیده

شناخت القاعده به‌عنوان گسترده‌ترین گروه تروریستیِ جهان، امری لازم و ضروری است. امروزه القاعده در سراسر دنیا نفوذ کرده و با ایدئولوژیِ خود که بر پایۀ خشونت است، به کشتار مسلمانان دست می‌زند. از جمله گروه‌های وابسته به القاعده، «القاعدۀ نیجریه» است که با نام «بوکوحرام» یا «جماعة أهل‌ السنة للدعوة و الجهاد» نیز شناخته می‌شود. با توجه به اینکه این گروه مدعیِ اسلام‌گرایی است، به‌جاست که ماهیت و ایدئولوژیِ آن بررسی شود تا زمینه را برای نقدی کارساز مهیا سازد. مترجم کوشیده است تا با ترجمۀ این مقاله، در این راه قدمی بردارد. ذکر این نکته نیز لازم است که این ترجمه، ترجمۀ مقالۀ انگلیسیِ Nigerian al-Qaedaism است و صحت‌وسقمِ آن بر عهدۀ مؤلف خواهد بود. این مقاله در جلد شانزدهمِ مجلۀ «گرایش‌های معاصر ایدئولوژی اسلامیِ» مؤسسۀ هادسون چاپ شده است.