نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، دانشجوی دکترای دانشگاه معارف اسلامی و دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

کشورهای استعمارگر برای تأمین منافعِ خود، با ترفند‌های مختلفی زمینۀ ورودِ خود به کشور‌های دارای منابعِ خام و دست‌اول را فراهم می‌کنند. کشورهای خاورمیانه به‌ویژه مناطق عرب‌نشین، به‌دلیل وجود منابع نفتیِ فراوان در این مناطق، از این قاعده مستثنا نبوده‌اند و حمایت‌های مالی و نظامیِ بریتانیا از دولت وهابیِ آل‌سعود گویای همین مدعاست. آنان مهم‌ترین عامل گسترش آیین وهابیت و اقتدار آل‌سعود در منطقۀ شبه‌جزیره بوده‌اند. حمایت‌های آنان برای استقرار حاکمیتِ وهابیت را می‌توان در «حضور فیزیکیِ بریتانیا در منطقۀ شبه‌جزیره و سواحل خلیج‌فارس»، «کمک به آل‌سعود برای قدرت‌گرفتن»، «مقابله و براندازیِ امپراتوری عثمانی مثل قرارداد قطیف»، «حمایت‌های مالی و نظامی» و «نفوذ در میان عرب‌ها اعم از شرفای مکه و شرفای آل‌سعود، به‌واسطۀ جاسوسانی همچون سنت جان فیلبی، ادوارد لورنس و ویلیام شکسپیر» مورد کاوش و بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها