بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه دربارۀ‌ حدیثِ «و هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

ابن‌تیمیه در مواردی متعدد، احادیثی را که در منقبت امیرالمؤمنین علی% وارد شده است، تکذیب می‌کند. یکی از این احادیث، حدیث مشهور نبوی است که آن حضرت در شأن امیرالمؤمنین% فرموده‌اند: «و هو ولیُّ کلّ مؤمن بعدی». ابن‌تیمیه این حدیث را تکذیب می‌کند و دلیلی که برای ردّ این حدیث ارائه می‌دهد، دربارۀ واژۀ «ولیّ» است. به این صورت که اگر مرادِ پیامبر اکرم$ از بیان این حدیث، دوستی با حضرت علی% بوده است، به این حدیث نیازی نبود؛ چراکه همگان با او دوستی داشته‌اند. اگرهم مرادِ آن حضرت از این سخن، امارت حضرت علی% بوده است، باید از واژۀ «والی» استفاده می‌کردند؛ نه «ولیّ». از آنجا که برخلاف دیدگاه ابن‌تیمیه، این حدیث را بسیاری از علما و محدثانِ معتبرِ اهل‌سنت، در غالب سلسله سندی که همۀ راویانِ آن از ثقات هستند، روایت کرده‌اند و لغت‌شناسان و مفسرانِ اهل‌سنت نیز در استعمالات خود از واژۀ «ولیّ» معنای فاعلی را اراده کرده‌ و آن را در معنای «والی» به کار برده‌اند، می‌توان ادعای سستِ ابن‌تیمیه مبنی بر کذب‌ بودنِ حدیثِ «و هو ولیُّ کل مؤمن بعدی» را رد کرد.

کلیدواژه‌ها