بررسی شاخصه‌های مفهومی کفر و ایمان نزد سلفیان

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

فارغ التحصیل مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت:.

چکیده

احکام جهاد، ارتداد، تکفیر، هجرت، احکام ساب النبی$ و ...، قوانینی برای حفظ کیان شریعت اسلامی است. تکفیر ‏در سه مقطع از تاریخ اسلام دچار تغییر و انحراف شد و از قانونی برای دفاع از کیان اسلام به قانونی علیه مسلمانان ‏تبدیل شد. خوارج، ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب این سه دوره را ایجاد کردند. هر سه جریان، ظاهرگرا و حدیث‌گرا ‏هستند که نشان از دوری از مبانی فقهی اجتهادی دارد. نوع برخورد سلفیان و فهم ادله اعم از آیات و روایات در فهم ‏مفهوم کفر، باعث شده مفهوم متفاوتی به دست آید. این مفهوم جدید شاخصه‌هایی مانند جزئیت عمل در تعریف کفر، ‏تأسیس مفهوم عمل نفسی، یکسان انگاری تمامی اقسام کفر، تأسیس ملازمه بین فسق و کفر، انصراف لفظ کفر در ‏ادله به کفر شرعی و ... دارد. مفهوم جدید کفر، نوعی بدعت خطرناک است که مفهوم کفر را توسعه داده و روند تکفیر را ‏روزبه‌روز بیشتر ترویج می‌دهد.‏
 

کلیدواژه‌ها