بررسی جریان سروریه عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

فارغ التحصیل موسسه خاتم النببین  رشته نقد وهابیت، پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت:.

چکیده

جدایی محمد سرور از اخوان سوریه و حضور وی در عربستان و تأثیرپذیری وی از وهابیت، سبب شد جریان جدیدی به نام سُروریه در دل وهابیت به‌وجود آید که از لحاظ اعتقادی پیرو ابن‌تیمیه و از جنبه کارهای سازمانی و سیاسی، هم‌سلک اخوان المسلمین باشد. بزرگان سروریه با بهره‌گیری از جریان صحوه، شور سخنان و افکار جذاب جهادی به‌سرعت در بین جوانان سعودی رشد کردند و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های درونی وهابیت و عربستان سعودی شدند. این جریان با پیوند بین عقائد ابن‌تیمیه و افکار سید‌قطب، حلقه وصل و معلم فکری گروه‌های جهادی شمرده می‌شود، هرچند در نوع برخورد با آل‌سعود و غرب، تفاوت‌های جدی با هم دارند. سروری‌ها با جدا‌سازی بین خود و جریان فکری جامیه و شیعیان تبدیل به یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین جریان­های داخلی عربستان سعودی شده­‌­اند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، در صدد نگاهی کلان و گذرا به این جریان بوده است.

کلیدواژه‌ها