انفتاح باب اجتهاد در اندیشه سلفیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مذاهب اسلامی و پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت.

چکیده

سلفیه قائل به انفتاح باب اجتهاد است. از دیدگاه آنان هر فردی که آشنایی اجمالی با قرآن داشته باشد، باید اجتهاد کند. ‏این امر باعث شده، عده‌ای که تخصص کافی در دین ندارند به اجتهاد روی بیاورند. این اشخاص که بر کرسی افتاء ‏تکیه زده‌اند، بدون تسلط کامل بر آیات و روایات و با استدلال به یک آیه یا روایت، مسلمانان را تکفیر می‌کنند. این ‏تحقیق با بررسی اجتهاد در لغت و اصطلاح به دیدگاه سلفیه در موضوع اجتهاد پرداخته است. سپس با بیان پیشینه ‏تاریخی اجتهاد، مراتب اجتهاد در نظر سلفیه و ادله آنان در موضوع اجتهاد را بررسی و نقد کرده است. سلفیه برای ‏کسی که می‌خواهد مقام اجتهاد را دارا شود، شرایط بسیار آسانی قرار داده‌ است. ازاین‌رو اشخاص زیادی با نداشتن ‏تخصص، خود را مجتهد دانسته و فتاوای تکفیری صادر می‌کنند. سلفیه همچنین دیدگاه «اتّباع» را نیز ارائه داده‌ است. ‏اتّباع، روشی بین اجتهاد و تقلید است. این روش نیز باعث گسترش فتاوای تکفیری می‌شود.‏
 

کلیدواژه‌ها