اندیشۀ دینی و سیاسی اخوان‌المسلمین ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ‌ارشد کلام اسلامی و دانش‌پژوه مؤسسۀ دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت.

چکیده

‏«جماعت دعوت و اصلاح ایران» از جریان‌ها و گروه‌‌های ‌‌متأثر از اندیشۀ‌‌ جنبش «اخوان‌المسلمین» است. ‏آنان بر تبعیت از فهم سلف در پیروی از قرآن و سنت تأکید ندارند؛ ولی توسل، استغاثه، بنای بر قبور و برخی ‏از اقسام زیارت قبور را مردود می‌‌دانند. به اعتقاد آنان، مذهب‌ها برداشت‌‌های فقهی از قرآن و سنت هستند و ‏از هیچ تقدسی برخوردار نیستند. آنها پیروی از مجمع‌ها یا شوراهای فقهی را بهتر می‌‌دانند؛ ولی در عصر ‏کنونی به‌خاطر نبودِ چنین اجتماعاتی، پیروی از مذاهب را امری اجتناب‌ناپذیر انگاشته‌اند. باور به دموکراسی، باور به اصل شورا و خرد جمعی و همچنین التزام به آن در کنار دیگرپذیری و تکثرگرایی، از باورها و اعتقادات ‏اساسی «جماعت دعوت» معرفی شده است. به اعتقاد آنان بهار عربی در تکاپوی اعادۀ حقوق شهروندی و ‏حاکمیت قانون است. همچنین اسرائیل غاصب است و مسلمانان و نهادهای بین‌‌المللی نباید در مقابل ‏جنایت‌های آنان ساکت بمانند. جماعت دعوت، دفاع از حقوق و آزادی‌‌های شهروندی اهل‌سنت ایران را از ‏وظایف ذاتی خود دانسته و بر این باور است که هرچند اهل‌سنت ایران آزادی نسبی دارد، ولی از جامعۀ هدف ‏خود دور است.‏
 

کلیدواژه‌ها