دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی مذاهب اسلامی از مؤسسۀ مذاهب اسلامی قم و دانش‌آموختۀ مؤسسۀ ‌دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت.

چکیده

در این مقاله دیدگاه ابن‌تیمیه دربارۀ تعارض عقل صریح و نقل صحیح بررسی شده است. ابن‌تیمیه معتقد ‏است هیچ تعارضی بین عقل صریح و نقل صحیح وجود ندارد. او برای رد ادعای متکلمان -اشاعره و معتزله- ‏کتابی را با عنوان درء تعارض العقل و النقل نگاشته است. وی در این کتاب تلاش کرده است تا تعارض بین ‏عقل و نقل را برطرف نماید. ابن‌تیمیه در صورت تعارض بین عقل و نقل، نقل را مقدم می‌‌دارد و دلایلی را ‏برای اثبات مدعای خود و همچنین رد دیدگاه متکلمان -که عقل را اصلِ نقل قرار می‌‌دهند- مطرح می‌کند. ‏این مقاله درصدد اثبات این موضوع است که ابن‌تیمیه برای عقل ارزشی قائل نیست و اگر عقل را می‌‌‌‌پذیرد، ‏فقط برای رد متکلمان، فلاسفه و... است. وی در نزاع با متکلمان، به ظاهر نصوص استناد می‌نماید و ‏به‌گونه‌‌ای القا می‌‌کند که ظاهر نصوص، همان نص است.‏
 

کلیدواژه‌ها