بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیه ( قالَ یا أَیُّها المَلَؤُا أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِها...) با تأکید بر دیدگاه العروسی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

* کارشناسی مؤسسه مذاهب اسلامی و دانش‌آموخته مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

یکی از دلایل وهابیت برای منع درخواست و طلب حاجات از اولیاء الهی در اموری که از توان بشری خارج است، این است که این امور از مواردی است که فقط خداوند بر آن قادر است (لایقدر علیه الاالله) لذا طلب و درخواست از اولیاء الهی جایز نبوده و شرک است. العروسی یکی از وهابیان است که این آیه شریفه را در کتابش ذکر کرده و برخلاف مفسرین اهل سنت تفسیر و تأویل نموده است. این در حالی است که این آیه نقض قول وهابیت است. در این آیه شریفه حضرت سلیمان % از دیگران، طلب و درخواست احضار تخت بلقیس را دارد در حالی که احضار تخت از نمونه کارهایی است که انسان عادی قادر بر آن نیست. این مقاله به تبیین آیه و جایگاه آن از نظر وهابیت و پاسخ به اشکالات العروسی می‌پردازد. با توجه به بررسی‌های انجام گرفته، وهابیت درباره این آیه ادعا می‌نمایند بی اساس بوده و دلیل محکمی در این زمینه ندارند.
 

کلیدواژه‌ها