بررسی و نقد استدلال وهابیت به آیه 3 سوره زمر در مشرک شمردن دیگر مسلمانان

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و دانشجوی سطح 4 موسسه شیعه شناسی.

چکیده

از جمله آیاتی که وهابیان در مشرک‌شمردن مسلمانان به آن استناد می‌کنند آیه ) مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ... ( است. استدلال وهابیت به این آیه از طرق مختلفی صورت گرفته است. اصلی‌ترین استدلال آنها مربوط به بحث واسطه قراردادن است. از نظر وهابیت، علت کفر کفار، عبادت‌کردن بت‌ها و اولیا است و انگیزه عبادت بتان، طلب شفاعت (واسطه‌گری) از آنها است تا کفار را محبوب و مقرّب درگاه خداوند قرار دهند. نکته‌ای که وهابیت از آن غافل شده‌اند این است که طلب شفاعت با عبادت در این آیه، دو چیز جدا از یکدیگرند و شرک مشرکان به قصد عبادت بوده است نه طلب شفاعت؛ ضمن اینکه مشرکان اولیا و بت‌ها را به صورت مستقل می‌خواندند و مسلمانان برای اولیا از نزد خود چیزی قائل نیستند و همه را از سوی خدا می‌دانند.
 

کلیدواژه‌ها