ارزیابی سخن ابن‌تیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

خارج فقه و اصول

چکیده

روایت نبوی «اقضاکم علی»، دست‌کم در نگاه عده‌ای از سلفی‌ها، مثل ابن‌تیمیه، سنداً محل اشکال است. این عده درباره متن آن نیز نکاتی گفته‌اند؛ از جمله معتقدند به فرض استناد به این حدیث، چون دایره قضاوت از علم به حلال و حرام تنگ‌تر است، علی% حتی بر معاذ هم تفوق ندارد، چه رسد به بالاتر از او. در مقاله ثابت می‌شود که مضمون این روایت با برخی آیات و بسیاری از روایات، تأیید شده و از این طریق، ضعف سندی آن جبران و بلکه این روایت به عنوان روایتی که مضمون آن متواتر است، مطرح می‌شود. اشکال امثال ابن‌تیمیه در خصوص متن و محتوا نیز پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها