بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و کارشناسی ارشد کلام اسلامی.

چکیده

شرح العقیدة الطحاویة ابن ابی العز حنفی بی‌آنکه نامی از ابن‌تیمیه ببرد، تفکرات ابن‌تیمیه را انعکاس داده است. این کتاب سبب گسترش تفکرات سلفی در بین برخی مذاهب اسلامی شده است. در این مقاله، ضمن اثبات رابطه ابن ابی العز با ابن‌تیمیه، شاخصه‌های سلفی‌گری وی را بررسی کرده‌ایم. این شاخصه‌ها، که همان شاخصه‌های فکری ابن‌تیمیه است، در سه بخش تضییق مفهوم سلف، توسعه مفهوم عبادت و تغییر مفهوم اجتهاد است. هر یک از این شاخصه‌ها مناقشات جدی دارد. این شاخصه‌ها نه‌تنها از دید آیات و روایات مردود است، بلکه حتی با برخی از مبانی سلفی‌ها نیز در تعارض است.

کلیدواژه‌ها