خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

چکیده

جریان سلفیهٔ جهادی، گرایشی افراطی از سلفیه است که در نیم قرن گذشته با برداشت‌های تند از برخی افکار سید قطب ظهور کرده و مبنای فکری گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و ... قرار گرفته است. گروه‌های سلفیهٔ جهادی با فهم ناقصی از حقیقت اسلام و با شعار بازگشت به عزت اولیه مسلمانان و مبارزه با سیطرهٔ فرهنگ غرب بر جوامع اسلامی، در پی احیای خلافت اسلامی هستند تا به گمان خود حاکمیت و عبودیت خداوند و عدالت اجتماعی در جوامع بشری را محقق کنند. آنان با اجتهادگرایی افراطی، حکومت‌های موجود را حکومت جاهلی می‌دانند و حاکمان و مردمی را که راضی به حکومت آنها هستند تکفیر می‌کنند. سپس برای نجات مردم از بردگی حکومت‌ها پیروان خود را به هجرت ترغیب می‌کنند تا پس از تمرکز و قدرت‌یافتن، به جهاد با مخالفان خود برخیزند و خلافت اسلامی را برپا کنند.
 

کلیدواژه‌ها