بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی.

چکیده

یکی از ادله شیعه برای امامت و فضیلت علی% شأن نزول سوره هل اتی است. علامه حلی در منهاج الکرامة ذیل فصل سوم برای اثبات امامت حضرت علی% چهل برهان از قرآن می‌آورد. در برهان بیست‌ویکم به شأن نزول سوره هل اتی در حق علی% می‌رسد و حدیث ثعلبی از مفسران اهل سنت را به عنوان مؤید ذکر می‌کند. ولی ابن‌تیمیه شأن نزول سوره را مبنی بر اینکه مدنی است قبول ندارد و حدیث ثعلبی را با دلایل ضعیف و اقوال شاذ مخدوش می‌داند. در حالی که اکثر مفسران و محدثان اهل سنت، برخلاف ابن‌تیمیه، سوره هل اتی را در شأن علی% می‌دانند. شیعه نیز بر این مطلب اجماع دارد. این سوره مدنی است و احادیث مربوط به شأن نزول فقط روایت ثعلبی نیست. این مقاله در پی اثبات این است که این سوره در شأن علی% و از خصایص خاصه ایشان است و اشکالاتی که ابن‌تیمیه بر سند و دلالت حدیث ثعلبی وارد کرده جایگاهی ندارد.

کلیدواژه‌ها