دیدگاه اخوان‌المسلمین نسبت به انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و کارشناسی تخصصی فقه و اصول.

چکیده

با وجود حساسیت‌های فراوان در بحث روابط بین جمهوری اسلامی ایران با جنبش اخوان‌المسلمین، متأسفانه تاکنون این بحث، واقع‌بینانه و بی‌طرفانه بررسی نشده است. لذا اخوان‌المسلمین و جنبش اسلامی ایران در دو مرحله قبل و بعد از برقراری انقلاب اسلامی مناسبات و روابطی داشتند که این روابط با افت و خیزهایی همراه بوده است. برخی از عوامل همانند احیای فکر دینی، بازگشت به اسلام، مقابله با اسرائیل و کشورهای استعمارگر و ... موجب همراهی و برقراری روابط حسنه میان این دو جنبش اسلامی شده و برخی عوامل نیز همانند مخالفت جنبش اخوان‌المسلمین با تنش‌های انقلابیان و ضدانقلاب، احکام دادگاه‌های انقلابی، تأکید قانون اساسی بر شیعی و ایرانی‌بودن رئیس‌جمهور ایران و اصولاً انتخاب نظام ولایت فقیه به عنوان سیستم حکومتی کشور و ... موجب سردی و افول روابط بین این دو جنبش شد. این مقاله عهده‌دار بررسی این مطالب است.

کلیدواژه‌ها