فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

نوشتار پیش رو به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه نیازی به توسل است و توسل چه آثار و فوایدی دارد؛ در حالی که خدا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است: «نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»؛  خدایی که می‌تواند در یک لحظه تمام نیاز‌های انسان را برآورده سازد. در این بررسی روشن می‌شود که اگر توسل با شرایطی باشد که در قرآن و سنت آمده، موجب تقرب به خدا، جلب آثار معنوی و آمرزش گناه می‌شود، که منکران توسل از آن محروم‌اند. طرح این‌گونه پرسش‌ها به دلیل غفلت از اهمیت و فواید توسل است. از این‌رو در این نوشتار برخی آثار و فواید توسل را بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها