بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه درباره امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت: و دانش‌پژوه سطح 3 مؤسسه شیعه‌شناسی.

چکیده

ابن‌تیمیه با صحیح دانستن روایات مربوط به حضرت مهدیأ، عقیده مهدویت را از اصول مسلم دانسته است، اما وی با طرح مسائل و شبهاتی مانند عقیم بودن امام عسکری7، عدم امکان طول عمر برای حضرت مهدیأ و عدم توانایی حضرت مهدیأ برای امامت و رهبری درکودکی سعی کرده است تا اعتقاد به مهدی موعود در نزد شیعیان را اعتقادی موهوم و پوچ جلوه دهد. نویسنده ضمن نقل دیدگاه ابن‌تیمیه درباره اصل مهدویت، درصدد طرح اشکالات ابن‌تیمیه و پاسخ‌گویی به این اشکالات نیز برآمده است. در پاسخ به شبهه عقیم بودن امام عسکری7 بیان شده است که ابن‌تیمیه این مطلب را به طبرى نسبت داده است؛ درحالی‌که در هیچ کجای کتاب تاریخ طبری به عقیم بودن آن حضرت اشاره نشده است. همچنین به ادعای ابن‌تیمیه درباره محال بودن طول عمر امام مهدیأ پاسخ گفته و لیاقت، کمال و رشد فکری را شرط امامت دانسته، نه سن را.

کلیدواژه‌ها