تأثّر عالم از شهادـت امام حسین علیه السلام از دیدگاه اهل‌سنت و نقد و بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت: و دانش‌پژوه سطح 4 مؤسسه شیعه‌شناسی.

چکیده

بعد از شهادت امام حسین7، اتفاقات عجیبی در عالم رخ داد که نشان‌دهنده عظمت جنایت و حاکی از غضب الهی بود. هر یک از موجودات عالم به حسب خلقت خود در سوگ شهادت امام حسین7، ابراز تأثر و حزن کردند. این عجایب علاوه بر اینکه در کتب شیعه آمده، در کتب اهل‌سنّت نیز وارد شده است. ابن‌تیمیه مانند بقیة فضایل اهل‌بیت7، این معجزات را نیز بدون دلیل انکار کرده است و گریه موجودات بر امام حسین7 و سرخی آسمان و باران خون و... را کذب دانسته است، ولی بر خلاف گفته او، این اتفاقات در کتب اهل‌سنت که مورد استناد و اعتماد ابن‌تیمیه هم هستند، با طرق متعدد ذکر شده‌اند و امکان وقوع آنها با آیات و روایات اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها