نقدی بر تردیدهای سلفیان در باب شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام)

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش آموخته حوزه و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی.

چکیده

امام حسن مجتبی7 یکی از مصادیق آیه تطهیر و اهل بیت پیامبر اکرم نزد تمام مسلمانان بشمار می‌آید. آن حضرت در طول زندگی با مشکلاتی روبرو شدند که یکی از آنها معاویه بود که در برابر حضرت قرار داشت. پس از شهادت حضرت علی7 معاویه که امام حسن7 را مانعی عمده بر سر راه نقشه‌های خود می‌دید، برای هموار کردن خلافت فرزندش، در صدد از بین بردن حضرت برآمد تا این که ایشان را به شهادت رساند.
جریان شهادت امام مجتبی7 با سمى که معاویه آماده کرده بود، از قضایایى است که اندیشمندان اهل‌سنّت به طور فراوان به آن پرداخته‌ و این ماجرا را نقل کرده‌اند، اما برخی برای تبرئه معاویه از این جنایت، آن را انکار و شبهاتی در این‌باره مطرح کرده‌اند که در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها