توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری فقه تربیتی و کارشناسی مدیریت.

چکیده

توسل یکی از موضوعات مهم اعتقادی است که همواره مورد اختلاف اندیشمندان فِرق اسلامی بوده است. این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی توسل در سیره حضرت رسول گرامی اسلام6 می‌پردازد و بر آن است که با تکیه بر منابع اهل‌سنّت این موضوع را در زندگی آن حضرت مورد کاوش قرآنی، روایی و تاریخی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها