بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش آموخته حوزه و موسسه در راه حق.

چکیده

مقاله‌ای که پیش رو دارید نوشته‌ای است در بررسی حدیث قرن الشیطان به‌نقل از پیامبر اکرم6، در کتب معتبر اهل‌سنت مانند صحاح و مسانید و تبیین موضوع این حدیث از دیدگاه علمای اهل­سنت. از حاصل نظر علمای اهل‌سنت به‌دست می‌آید که مصداق بارز و اصلی حدیث قرن الشیطان، محمد بن‌عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابیت است و علامتشان تراشیدن سر می‌باشد؛ چون از طرفی پیامبر اکرم6 به‌سمت مشرق یعنی سرزمین نجد اشاره کردند و فرمودند که فتنه از آنجا آغاز می‌شود و حزب شیطان از آنجا خروج می‌کند. ابن‌تیمیه امام و مقتدای محمد بن‌عبدالوهاب می‌گوید: شرق مدینه همان نجد و درعیه است؛ جایی که مسیلمه کذاب از آنجا خروج و ادعای نبوت کرد و محل پیمان نامبارک محمد بن‌عبدالوهاب و محمد بن‌سعود است و فتنه‌ها از آنجا آغاز شد. از طرف دیگر با توجه به جنایات زیاد وهابیت از قتل و غارت و تخریب و... معلوم می‌شود که مراد بارز حضرت از این پیشگویی، محمد بن‌عبدالوهاب و پیروان او می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها