بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

مقاله حاضر تحقیق تطبیقی در خصوص اندیشه‌ها و رفتارهای فرقه خوارج و وهابیت است. نویسنده ابتدا توضیح کوتاهی درباره معرفی این دو گروه داده و سپس در چهارده عنوان به بررسی برخی از شباهت‌های گروه خوارج و وهابیت در ایده­ ها و عملکردها پرداخته است.
 
 

کلیدواژه‌ها