محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته و پژوهشگر حوزه علمیه قم.

چکیده

برآمدن محمد بن­ عبدالوهاب در نجد واکنش­های گسترده ­ای در پی داشت. نگرش‌های متفاوت به بنیادهای فکری و رفتاری او، پرسش­های فراوانی را در ذهن­ها بر­انگیخت؛ مانند وهابیت چیست؟ اعتراض او به کدامین گفتار و رفتار مسلمانان است؟ آموزه ­های اصلی آن کدام است؟ نتایج سیاسی ـ اجتماعی وهابیت به سود چه کسانی تمام می­ شود؟ رویکرد اندیشمندان اهل ­سنّت به آموزه ­های وهابیت و ارزش­گذاری آن چگونه است؟
این نوشتار در صدد پاسخ به برخی از پرسش­ هاست و بستری را برای بحثی روشن در این زمینه فراهم می­آورد.    

کلیدواژه‌ها