کتاب الصواعق، نقدها و پاسخ‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

چکیده

سلیمان بن­­ عبدالوهاب از اولین منتقدان جدی برادرش محمد بن­ عبدالوهاب به­ شمار می ­آید. ردیه ­ای نگاشت که بعدها به نام الصواعق الإلهیّة معروف گردید. این کتاب در بازگشت مسلمانان از عقاید محمد بن­ عبدالوهاب تأثیر فراوانی داشت؛ چنان‌که علمای وهابی از آن زمان تا‌کنون درصدد مخدوش جلوه دادن این کتاب برآمده ­اند. این مقاله در صدد بررسی شخصیت سلیمان بن‌عبدالوهاب و کتاب او در پاسخ به اشکالاتی است که وهابیان بر شیخ سلیمان و کتاب مزبور وارد کرده­ اند.

کلیدواژه‌ها