شیعه و تحریف‌ناپذیری قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام و سطح 4 مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم.

چکیده

قرآن کریم منحصر به‌فرد‌ترین کتاب آسمانی است که خداوند وعده­ قطعی برحفظ آن داده است و همچنان در میان کتاب­های آسمانی می‌درخشد و شایسته بود همه­ قلم‌ها به­جای شبهه افکنی­، تبیین پیام‌های جاودانی این کتاب را همّت خویش قرار می‌دادند، ولی گروهی از نویسندگان وهابی در شرایط فعلی فرصت را برکاستن عظمت این کتاب الهی به‌کار گرفته و این اتهام را به پیروان مکتب اهل­بیت: می­بندند که: «شیعه­ ­امامیّه اعتقاد به تحریف قرآن دارد». در مقاله­ پیش­رو، با بهره­گیری از آرا و دیدگاه­های بزرگان شیعه به این اتهام پاسخ داده شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها