جایگاه توحید در زیارتنامه‌های اهل‌بیت:

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و ارشد دانشکده علوم حدیث.

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین جایگاه توحید در زیارتنامه‌های اهل‌بیت: است. در این زیارتنامه‌ها معارف توحیدی بسیاری وجود دارد که اهمیت فوق العاده و جایگاه بالای توحید و خدا محوری در آنها را نشان می‌دهد. این معارف بیانگر آن هستند که اساس و بنیان این متون بر توحید استوار است و هماهنگی و همراهی­ آنها با توحید در بالاترین سطح است. معارف توحیدی گنجانده شده در زیارتنامه‌های اولیای الهی، آن را یکی از بهترین راه‌های تقرب به خداوند ساخته و اثبات می­ کند که اهل‌بیت: به این موضوع توجه داشته ­اند که در مراحل مختلف زیارتنامه، هیچ‌گونه فعل و گفتار شرک‌آلود و غلوّ آمیزی صورت نگیرد. از سوی دیگر، با تبیین معارف توحیدیِ زیارات اهل‌بیت: و شناخت منزلت واقعی توحید در آنها، بی ­پایگی اعتقادات وهابیون به شرک آور بودن زیارت نیز روشن می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها