مصحف امام امیرالمؤمنین علی (ع)؛ حقیقت یا توهّم؟

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام و سطح 4 مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم.

چکیده

نوشتار پیش‌رو پاسخی است به یکی از شبهات ناصر القفاری که در کتاب اصول مذهب الشیعة بدان اشاره کرده است. این نوشتار با توجه به منابع فریقین درصدد اثبات حقیقت مصحف امام امیرالمؤمنین علی(ع)می‌باشد. از این‌رو، نخست دلایل و مستندات قفاری با استفاده از منابع اهل‌سنّت و شیعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با بیان دلایل فراوان، وجود مصحف مبارک امام امیرالمؤمنین علی(ع) به اثبات رسیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها